Recomanacions per a llogar un pis i reduir riscos per als propietaris

lloger

Llogar un pis és una bona alternativa per a disposar d’una font d’ingressos addicional. De fet, el preu dels lloguers han pujat de manera considerable respecte els anys anteriors. Encara que és el moment perfecte per a aconseguir rendibilitzar el patrimoni, existeixen certs riscos en llogar un pis. Els principals esculls són l’impagament i la por al fet que els inquilins acabin provocant desperfectes greus en l’immoble. Per aquests motius, són molts els propietaris que es decanten per mantenir l’habitatge buit, malgrat d’haver de fer front als pagaments de la comunitat i de l’Impost sobre Béns immobles.

Elaborar un contracte d’arrendament adequat
Abans de res, un contracte de lloguer ha d’estar ben redactat, ja que l’incompliment de la llei pot comportar problemes per als propietaris. En aquest sentit, els professionals de les agències immobiliàries estan al corrent de les últimes actualitzacions legislatives, per la qual cosa ens assegurem que la gestió es dugui a terme d’acord amb els preceptes legals vigents.

D’aquesta manera, l’arrendador s’estalvia temps i el tramiti es realitza de manera correcta. Un contracte deficient pot derivar en greus problemes amb els inquilins, com la impossibilitat d’exigir el pagament de la renda, si aquests es neguessin a fer-la efectiva.

Comprovar la solvència dels inquilins
En l’àmbit privat, existeixen empreses que ofereixen als propietaris la possibilitat de corroborar si els possibles arrendataris són solvents o si han estat morosos. Així doncs, aquesta és una de les primeres eines que el propietari pot emprar per a elegir el millor candidat per a residir en el seu habitatge.


Assegurança de lloguer

Gràcies a la contractació d’una assegurança de lloguer, tindràs protecció en cas que l’inquilí incorri en l’impagament. D’aquesta manera, l’assegurança contractada es fa càrrec de la quotes no abonades respectant els límits prèviament establerts en la pòlissa, tenint la possibilitat, en moltes ocasions, d’estendre la cobertura als desperfectes que pogués ocasionar l’inquilí en l’habitatge. D’acord amb les circumstàncies i el cost de la prima, serà l’amo de l’immoble qui, en última instància, decideixi la conveniència de contractar un tipus o un altre de cobertura.

Aval bancari
Tradicionalment, s’ha vingut emprant aquest aval com a garantia que ofereix major seguretat a l’amo. No obstant això, la dificultat i les despeses que implica la concessió d’un aval han fet que caigui en desús aquest tipus de garantia en els últims anys.

Garanties addicionals
A més de la fiança, que ha de dipositar-se obligatòriament en l’organisme autonòmic corresponent, el propietari també pot demanar el lliurament en metàl·lic de quantitats equivalents a diverses mensualitats en concepte de dipòsit.

 

Autor: Fincador – equipo de redacción

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR